• 8 -13 / 17 - 21

، پاسیو - برجسته گیتار فلامنکو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

زیر دقت ثبت شش دستگاه مختلف صوتی: یک گیتار فولاد رشته، دوازده رشته، رشته نایلون، الت موسیقی شبیه گیتار، ماندولین، و گوتاله و آنها را در جزئیات شگفت آور ارائه شده است. این ویژگی هر دو مضراب و انگشت چیدن و بلوم لین ضبط استریو در کنار دیدگاه وانت مسافرتی المنت دار.

هزاران نفر از نمونه در سراسر بیش از یک دوجین مفصل برای هر ابزار، از جمله حفظ، موارد نادیده گرفته شده، منتشر شده، لگاتوس چکش فایرفاکس و کشیدن آف، اسلاید، هارمونیک، و اثرات ثبت شد. آکو همچنین ویژگی های کنترل اتاق های مجازی با فاصله میکروفون قابل تنظیم و تشدید دلسوز است.

جدا آنها را در نشانکها گراو درست در ساحل از معناشناسی، یک اقیانوس زبان بزرگ زندگی می کنند. رودخانه کوچک به نام دودن جریان های محل خود را و آن منابع با رجلیآلیا لازم است. این کشور پارادایمی، که در آن قطعات بو داده از جملات را به شمال خود را به پرواز است. حتی اشاره قدرتمند هیچ کنترلی در مورد این متون کور آن دور جهانی دستور زبان است.


© طراحی و بروزرسانی و بررسي مشكلات فني سایت احمد عبداللهی