پیشنهاد به دوستان

اسيلوسكپ آنالوگ

اسيلوسكپ آنالوگ 20MHZ
27 اینچ مانیتور با صفحه نمایش شبکیه چشم 5K