• 8 -13 / 17 - 21

اتوماتيك راهنماي آلارم دار

تمام شده
With shipment USPS for 80.000 تومان
قیمت فروش با تخفیف ویژه
39.000 تومان

اطلاعات محصول

پخش بوق بيب بيب با راهنما


PDFچاپایمیل

اين كيت بجاي اتوماتيك راهنما متصل شده و هنگامي كه راهنماي چپ وراست كار كيكند همزمان بوق بيپ بيپ پخش نموده تا پس از گردش براست وچپ رانما روشن نباشد.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
© طراحی و بروزرسانی و بررسي مشكلات فني سایت احمد عبداللهی