پیشنهاد به دوستان

کیت آموزشی چهار ربات با کنترلر آنالوگ مدل NLM146

ربات NLM146 یک ربات چهار کاره با قابلیت تعقیب خط
146v1-2L