پیشنهاد به دوستان

LCD 2X16 B

صفحه نمايش در سه رنگ LCD 2X16 B
مک بوک 12 اینچی خاکستری با صفحه نمایش رتینا